Otodini ne demek ?

parakrali

Global Mod
Global Mod
Otodini, evrimsel biyolojinin bir alt konusu olan filogenetik analizin bir yaklasmdr. Filogenetik analiz, biyolojik turler arasndaki iliskileri kullanarak evrimsel tarihini kavrama amacyla kullanlan bir yontemdir. Otodini, evrimsel biyolojinin bu turler aras iliskileri incelemek icin kullandg bir yaklasmdr.

Otodini Nedir?

Otodini, filogenetik analizin bir yontemidir. Bu yontem, evrimsel tarihini incelemek icin turler arasndaki genetik iliskileri kullanr. Otodini, kullanlan en eski filogenetik analiz yontemlerinden biri olarak kabul edilir. Yontemin temel fikri, turler arasndaki farkllklarn birbirleri arasndaki evrimsel iliskileri gostermesidir. Yontem, bu evrimsel iliskilerin incelenmesi icin ozel bir formul veya yontem kullanmaz; ancak turler arasndaki farkllklarn gozlemleri kullanlarak ckarmlar yaplr.

Otodini Nasl Kullanlr?

Otodini, turler arasndaki evrimsel iliskilerin incelenmesi icin cogu zaman filogenetik agaclar kullanlarak calslr. Genetik veriler kullanlarak, birbirinden evrimsel olarak farkl olan turlerin ozelliklerinin anlaslmas ve arastrlmas icin, filogenetik agaclar kullanlarak karslastrmal calsmalar yaplr. Bu agaclar, turler arasndaki evrimsel iliskileri gostermek icin evrimsel surecleri temsil eder. Agacta, her turun evrimsel tarihi veya iliskileri gosterilir.

Otodini Uygulama Alanlar

Otodini, evrimsel biyolojinin bircok alannda kullanlmaktadr. Ornegin, organizmalar arasndaki evrimsel iliskileri incelemek icin kullanlabilir. Ayrca, melezleme veya genetik farkllklarn evrimsel gecmisinin incelenmesi icin de kullanlabilir. Otodini, biyolojik turlerin kokenini ve evrimsel tarihini ogrenmek icin de kullanlabilir.
 
Üst