Tasa Hakkındaki Fonksiyonsuz İnançlar

ahmetbeyler

New member
Telaş insanların fikir sistemine tesir ederek fikir süreçlerinde çarpıklığa yol açar. Bu en bariz biçimde daha evvel de tecrübelenen ve beklenen felaketlerle sonuçlanmayan kaygılı kanıların yer aldığı tasa duyulan durumlarda kendisini gösteren bilişsel çarpıtmaların varlığında yer alır.

Bu tıp tehditkâr düşünme profili zati gerçek tehlikelerin ve tehdit ögelerinin varlığında değer kazanmaktayken dert kelam konusu olunca gerçekliğini bir ölçüde yitirebilmektedir. Telaşlı bir hâldeyken ekseriyetle bu daralmış düşünme biçiminin farkında olmak pek zorlayıcıdır.

Dertli durumlar kelam konusu olunca barizleşen kaygılı niyetlerde ortaya çıkan bilişsel çarpıtmalar duruma ait daha alternatif ve daha az dert verici açıklamaları göz önünde bulundurmamızı zorlaştırmaktadır. Bilişsel çarpıtmaların ağırlaştığı kaygılı kanıların yarattığı duygusal yoğunluk ekseriyetle fikirlerimizin çarpıklığını görmemizi engelleyen bir duygusal muhakeme yapma sürecine sebep olarak dert tecrübesinin sürmesine tesir eder.

Çoğunlukla da kaygılanılan bir duruma ait verilen kaygılı yansıların daha az korku uyandırıcı alternatif bakış açıları eşliğinde tolere edilebilecek düzeyde kıymetlendirilmesi zorlayıcıdır. Uzun vadeli yinelayan ağır tasa tecrübeleri insanların duygusal manada da yıpranmalarına ve kendilerini mutsuz hissetmelerine yol açmaktadır.

Bu uzun müddetli devam eden telaş tecrübesi hakkında vakit içinde belli fikirler ve inançlar geliştiririz. Korkunun uzun periyodik yenidenına bağlı olarak beşerler felaketleştirici senaryolar kurarak bu durumda gerçekleşmesi en makûs sonuçlar üzerine çoğunlukla baş yorarlar ve bu da telaş tecrübesine karşı tahammülün yitirilmesine niye olarak insanlarda bir yılgınlığa yol açar. İnsanların korku konusundaki bu kadar ağır duygusal etkilenmeleri ve bilişsel yükleri de korku tecrübesinden her halükarda kaçınmalarıyla sonuçlanır.

Telaşa olan tahammülsüzlükte beliren temel inançlar şöyledir:


  • “Endişeli hissetmeye dayanamıyorum.”


  • “Eğer derdimi denetim edemezsem, bu fazlaca daha makus bir şeye sebep olacak.”


  • “Onu durdurana kadar tasam devam edecek.”


  • “Kaygı fizikî ağrıdan yahut hayal kırıklığından daha berbattır.”


  • “Sürekli telaş sıhhatime ziyan verebilir.”


  • “Kaygı, denetimi kaybettiğimin bir işaretidir.”


  • “Sakin kalmayı hatırlamak ve fizikî olarak gergin ve telaşlı olmamak kıymetlidir.”
Bu ve gibisi inanç sisteminin sizin tasa tecrübenizde var olduğunu düşünüyorsanız bu mevzuda değişimi yaratacak bir ruhsal dayanak sürecine başlamak tahminen sizin için yol gösterici olabilir.
 
Üst