EMDR, Geçmişin Acı Anılarını Özgürleştirmek

ahmetbeyler

New member
Türkçe açılımı “Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve bir daha işleme” olan EMDR terapi, bireylerin gözleri sağa ve sola hareket ettirmesi kararında beynin iki yarımküresinin uyarılmasını temel almaktadır. Şahısların maruz kaldığı rahatsız edici, olumsuz hayat tecrübeleri sebebiyle ortaya çıkan duygusal meseleler, düşünsel ve davranışsal sorunların güzelleştirilmesinde tesirli bir terapi metodudur.

EMDR, bireylerin geçmiş travmatik yaşantılarının bugüne yansıyan tesirlerini hafifçeletmede etkililiği denetimli çalışmalar ile de ispatlanmış bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR terapi, bir hayli ruhsal ve psikosomatik(psikoloji temelli fizyolojik yakınmalar) rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu rahatsızlıklar; tasa bozuklukları, fobiler, taciz, tecavüz, vefat, azap, kaza üzere olaylar kararında yaşanan gerilim bozukluğu, depresyon, cinsel fonksiyon bozukluğu, yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, fibromiyalji, migren, kronik ağrılar, performans telaşı, gerilim.

Geçmişte yaşadığımız acı verici anılar bugünümüzü de etkileyebilir. EMDR terapi bu travmatik anıları ele alır ve bugünümüzde olan bir rahatsızlığın, semptomun geçmiş acı anılarla ilişkisini bulur, bu temas noktasını etkisiz hale getirir. Bugün yaşadığımız semptomların aslında geçmişteki travmatik anılarımızdan kaynaklandığını savunur. Olumsuz inançlarımız, hislerimiz sorunun kendisi değil aslında var olan bir sorunun dışa vurumudur. Bu sebeple, EMDR ile travmatik anının kişinin zihni üstündeki tesiri hafifçeletilir. Anının kişi üstündeki tesiri değiştikçe var olan semptomlar da yavaş yavaş kaybolur. Örneğin; yağmurlu bir günde trafik kazası geçirmiş olan ve araçta sıkışıp kalan bir insan için yağmur kokusu bir tetikleyici olabilir. Farkında olarak yahut olmayarak yağmur kokusu duyduğunda kendisini sıkışmış hissedebilir. EMDR terapi bu anıyı tekrar işleyerek kişinin artık kokuya karşı duyarsızlaşmasını sağlar.

EMDR terapisi, sevilen birinin vefatıyla ilgilenen aile üyeleri için de kullanılabilir. Hasta kişinin vakit içinde güçten düşmesi ve ani vefatıyla bir arada aile üyeleri ve hastayla ilgilenen bireylerin zihninde hasta kişi sağlıklı haliyle değil de daha fazlaca acı çeker bir manzarayla hatırlanır. Aile üyesi ekseriyetle ölen kişinin olumlu anılarını hatırlayamaz, bu da yas sürecini daha da kötüleştirir ve karmaşıklaştırır.

Acı anıyı yine hatırlamak zorlayıcı gözükebilir. Lakin bu acı anının tesirleriyle yaşamak daha zorlayıcıdır. Bu acı veren anıyla inançlı bir ortamda yüzleşmek değerlidir. EMDR yalnızca bugünkü semptomları yok etmez hem de olumlu inanç ve hisleri da geliştirir.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapi 8 kademeden oluşur.

Danışan Geçmişi: Terapinin birinci evresinde danışanın sıkıntılarının kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili gayeler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

Hazırlık: Bu etapta danışan EMDR hakkında bilgilendirilir ve terapi sürecine hazır hale getirilir.

Değerlendirme: Kıymetlendirme basamağında, terapist danışanın amaç anısı ile ilgili bugünkü negatif inancının, hislerinin ne olduğunu belirlemeye ve bu anıyı olumluya çevirme konusundaki isteğini anlamaya çalışır.

Duyarsızlaştırma: Bu basamağa danışanın anı ile ilgili negatif inancını düşünmesi, negatif hislerini yaşaması ve tüm bunların vücudunda yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Akabinde danışan zihnini özgür bırakır. İçeriğini yahut nereye gerçek gittiğini denetim etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır.

Duyarsızlaştırmada hedef, sağ ve sol beyni birebir anda uyararak beynin travmatik anıyı işlemeye başlamasıdır. Terapist çift istikametli uyarımlar esnasında danışana ortada sorular sorar. Beynin bilgi işlemesine yarayan çift taraflı uyarımların ne kadar süreceği şahsa ve anıya göre değişkenlik gösterir.

Yerleştirme: Yerleştime evresinde danışanın travmatik olaydan kaynaklı, kendisi hakkındaki olumsuz fikrinin değişip, daha olumlu bir hale gelmesi beklenir.

Beden Tarama: Danışanın vücudunu taraması ve rahatsızlık veren bir duyum hissedip hissetmediğine bakılır. Şayet rahatsızlık veren bir duyum var ise anının işlemesine devam edilir. Rahatsızlık veren duyumların ortadan kalktığı durumda bir daha sonraki evreye geçilir.

Kapanış: Bu evrede terapist danışana geribildirimde bulunur, danışanın; seans sonunda yaşadığı olumsuz his, vücut duyumu, düş üzere durumları not etmesi ya da fotoğrafını çekmesi istenir. Rahatsızlık yaşama muhtemelliğine rağmen “güvenli yer” üzere kaynaklarını kullanımı istenir. Seanstan daha sonra neler olabileceğini anlatır.

bir daha Kıymetlendirme: bundan evvelki seansın kıymetlendirilmesi yapılır. Terapist evvelki seansta ulaşılmış müspet sonuçların yerleşip yerleşmediğini denetim eder. Ayrıyeten danışandan gelen yeni dataları kıymetlendirir. Bu değerlendirmeler kararında işlemleme süreci devam eder yahut başka anılarla çalışılmaya başlanır.

İşlenmemiş, geçmiş ve yakın vakit anı yahut anıların işlenmesi tamamlandığında bugünkü rahatsızlık veren semptomlar da büyük ölçüde kaybolur. bir daha de her bir semptom tekrar taranır ve gerekirse işlenir. bir daha kıymetlendirme kademesi ile de bu değişimin kalıcı olup olmadığı denetim edilmiş ve değişim pekiştirilmiş olur.

EMDR terapi kim tarafınca uygulanır:

EMDR yalnızca EMDR Türkiye Derneği’nin EMDR sertifikalı eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafınca uygulanabilmektedir. Bu eğitimi takiben alınan süpervizyon ile EMDR tekniği makul sayıda seanslarda uygulanır. Bu süreç sonunda süpervizorün onayı ile Avrupa Akredite EMDR terapisti olunur.
 
Üst