Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı Alacak

Adanali

New member
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

1 – İMTİHANA AİT BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı takımına atama yapılmak üzere giriş imtihanı yapılacaktır.

2 – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanının yazılı kısmı 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile imtihan giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan daha sonra “Genel Müdürlük” olarak söz edilecektir) internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) imtihan tarihinden en az 15 gün evvel ilan edilecektir. Adaylar imtihan ayrıntılarını Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olanlara, kelamlı imtihan tarihi ve yeri Bakanlığımız (https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde duyurulacaktır.

3 – GİRİŞ İMTİHANI VE İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamakta yapılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana girmeye hak kazanamazlar.

Giriş imtihanı koşulları:

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş imtihanına başvuracak adayların, son müracaat tarihi 30/12/2022 prestijiyle aşağıdaki genel ve özel kuralları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafınca 2021 yahut 2022 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP47 yahut KPSSP48 puan cinsinden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar müracaatlarını belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan çeşidini kullanmaları lehlerine olacaktır),

ç) Giriş imtihanının yazılı basamağının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve daha sonraki doğumlular başvurabilecektir),

d) Daha evvel giriş imtihanına en çok iki defa katılmış olmak,

e) Başvuruyu müddeti içerisinde yapmış olmak.

4 – İMTİHAN DUYURUSU VE BAŞVURU

a) Adaylar müracaatlarını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri içinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar niçiniyle, müracaatların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet ayrıntıları e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. detaylarınde hata/eksik olan yahut mezuniyet ayrıntıları gelmeyen adayların, müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki ayrıntılarını manuel olarak girmeleri, diploma yahut mezuniyet evraklarını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt ortasındaki yahut yurt haricindeki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik dokümanı olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik dokümanını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik ayrıntıları Ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik detaylarınde yanılgı olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden ayrıntılarını güncelledikten daha sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

d) “İşleminiz Muvaffakiyetle Gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiç bir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu niçinle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.

e) Müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru çabucak hemen Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

f) Müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, evvela “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten daha sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

g) Müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda yer alan konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Müracaatların sona ermesinden daha sonra adayın müracaat detaylarınde rastgele bir niçinle değişiklik yapılamayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen evrakların asıllarını, müracaat yahut imtihanın her basamağında adaylardan isteyebilir.

5 – MÜRACAATIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapmayanların,

b) Müracaat süreçlerini mühleti ortasında (19/12/2022-30/12/2022 tarihleri içinde) yapmayanların yahut başvurusunu tamamlamayanların,

c) Müracaatta yer alan ayrıntıları eksik ve/veya yanılgılı olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” kararlarında belirtilen kuralları taşımayan yahut bu durumu daha sonradan tespit edilenlerin,

başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 – YAZILI İMTİHANA ÇAĞRILMA VE İMTİHAN GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma kaidelerini taşıyan ve tarzına uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere birinci 1000 aday giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları niçiniyle 1000 inci sıradaki aday sayısının birden çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların imtihan yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adreslerinden ilan edilecek olup adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı Kamu işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan “Muhasebe Denetmen Yardımcılığı İmtihan Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle imtihan tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. İmtihanda giriş dokümanı ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı özel kimlik evrakı bulundurulacaktır. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kaidedir.

Sınava katılma hakkını elde edenlere ait üste yer almayan müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7 – YAZILI İMTİHANIN FORMU VE KONULARI

Yazılı imtihan test yordamı ile tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı imtihan hususları:

a) Maliye:

– Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

– Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

– Kamu Maliyesi

b) İktisat:

– Mikro ve Makro İktisat

– İktisadi Niyetler Tarihi

– Para Teorisi ve Politikası

– Türkiye Ekonomisi

– Milletlerarası İktisat

– Şimdiki Ekonomik Sorunlar

c) Hukuk:

– Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

– Yönetim Hukukunun Genel Temelleri ve İdari Yargı

– Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Adabının Genel Esasları

– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

– Uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

– Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

– Genel Muhasebe

– Temel Şirketler Muhasebesi

– Temel Maliyet Muhasebesi

– Mali Tablolar Analizi

8-YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her imtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm imtihan kümelerinin aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

Yazılı imtihan sonuçları, Meslek Kapısı Kamu işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

9 – KELAMLI SINAV

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak takım sayısının dört katını geçmemek üzere, kelamlı imtihan duyurusunda belirtilen sayıda aday kelamlı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı imtihandan en az 70 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan başka adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanının kelamlı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların imtihan yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı Kamu işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan “Sınavlarım/Mülakatlarım”

menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü imtihanda adaylar:

a) Yazılı imtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

Adaylar, imtihan konseyi tarafınca (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden kıymetlendirilir. Verilen puanların toplamı, kelamlı imtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

10 – GİRİŞ İMTİHANI PUANI VE SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden başka ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş imtihanında başarılı sayılır. Yazılı ve kelamlı imtihanın aritmetik ortalama puanı giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını oluşturur.

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına bakılırsa sıralanarak, 50 aday asil, 25 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların birebir olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş imtihanı sonuçları, Meslek Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11 – GERÇEĞE TERS BEYAN

Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma kurallarını taşımadığı anlaşılanların imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talep edemez.

Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

12 – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş imtihanı neticelerina ait olarak Genel Müdürlüğümüze, duyuru tarihinden itibaren 10 gün ortasında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar imtihan kurulunca incelenerek itiraz tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

13 – MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞINA ATAMA

1- İmtihan kararında, ilan edilen 50 adayın ataması yapılır.

2- İmtihanda başarılı olanlardan atama kaidelerini taşımadıkları daha sonradan anlaşılanların, imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3- Atama süreci yapılmadan evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

4- Atamaları yapılanlardan yasal müddet içerisinde bakılırsave başlamayanların atamaları iptal edilir.

5- Atamaya temel dokümanlarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp nazaranve başladıktan daha sonra çeşitli niçinlerle nazaranvinden ayrılanların yerine, mesleksel eğitimin başlamasından evvel olmak kaydıyla muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer alan adaylar içinden atama yapılabilir.

14 – ÖTEKİ HUSUSLAR

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

30/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek imtihanları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Yanıt kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun biçimde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak biçimde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile imtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim ayrıntıları:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Personel Atama ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Oda No: 209 – 210 – 212

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 27 80 – 415 15 92 – 415 27 85 – 415 16 05

Faks : 0 (312) 425 18 72

Mail: [email protected]

14388/1-1
Alıntıdır
 
Üst