Meme kanseri ameliyatlar ?

parakrali

Global Mod
Global Mod
Meme kanseri ameliyatlar Meme kanserinde iki turlu ameliyat yaplr. Meme Koruyucu ameliyatlar: Memenin tumunun alnmadg sadece tumorun ckarldg ameliyatlardr. Lumpektomi: Yalnzca tumorun ve cevresindeki meme dokusunun ckarlmasdr. Genellikle geriye kalan meme dokusuna sn tedavisi verilir ve ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri ckarlr. Segmental Mastektomi: Memedeki kitlenin cevresindeki meme dokusu, tumorun altndaki gogus kaslarn saran ince zarla birlikte ckarlmasdr. Genellikle ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri de ckarlr ve ameliyat sonras sn tedavisi verilmesi gereklidir. Lumpektomi: Yalnzca tumorun ve cevresindeki meme dokusunun ckarlmasdr. Genellikle geriye kalan meme dokusuna sn tedavisi verilir ve ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri ckarlr. Segmental Mastektomi: Memedeki kitlenin cevresindeki meme dokusu, tumorun altndaki gogus kaslarn saran ince zarla birlikte ckarlmasdr. Genellikle ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri de ckarlr ve ameliyat sonras sn tedavisi verilmesi gereklidir. Memenin tumunun alnmasn iceren ameliyatlar: Bu ameliyatlardan sonra sn tedavisi verilip verilmeme karar patoloji raporundaki tumore ait ozelliklere gore belirlenir. Basit Mastektomi: Memenin cevresindeki yag dokusu ve uzerindeki deri ile beraber ckarlmasdr, genellikle ayn zamanda koltuk alt lenf bezleri de ckarlr. Modifiye Radikal Mastektomi: Meme kanserinde en yaygn yaplan ameliyat turudur. Tum memenin, ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri, gogus kaslarn saran ince zar ve bazen de gogus duvar kaslarnn da bir bolumu ile birlikte ckarlmasdr. Ameliyat sonrasnda sn tedavisi verilip verilmeme karar patoloji raporundaki tumore ait ozelliklere gore belirlenir. Radikal Mastektomi: Memenin gogus kaslar ve koltukalt lenf bezleri ile birlikte alnmasdr. Uzun yllar en sk yaplan ameliyatt, ancak gunumuzde sadece tumor gogus kaslarna scradgnda yaplmaktadr Basit Mastektomi: Memenin cevresindeki yag dokusu ve uzerindeki deri ile beraber ckarlmasdr, genellikle ayn zamanda koltuk alt lenf bezleri de ckarlr. Modifiye Radikal Mastektomi: Meme kanserinde en yaygn yaplan ameliyat turudur. Tum memenin, ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri, gogus kaslarn saran ince zar ve bazen de gogus duvar kaslarnn da bir bolumu ile birlikte ckarlmasdr. Ameliyat sonrasnda sn tedavisi verilip verilmeme karar patoloji raporundaki tumore ait ozelliklere gore belirlenir. Radikal Mastektomi: Memenin gogus kaslar ve koltukalt lenf bezleri ile birlikte alnmasdr. Uzun yllar en sk yaplan ameliyatt, ancak gunumuzde sadece tumor gogus kaslarna scradgnda yaplmaktadr Meme dsnda baska bir organa scramams meme kanserlerinde ilk tedavi tumorun ameliyatla ckarlmasdr. Ameliyat sonras gozle gorunur kanseri kalmayan hastalara verilen ek tedaviye adjuvant tedavi denir. Adjuvant tedavi ameliyat sonras gozle gorulmeyen ancak geride kalms olmas muhtemel az saydaki kanser hucresini oldurmek amac ile verilir. Adjuvant tedavi verilip verilmeme karar patoloji raporundaki ozelliklere, hastann yasna, menapozal durumuna ve genel durumuna gore belirlenir. Hastalara adjuvant tedavi olarak ameliyat sonras sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi veya sadece hormon tedavisi verilebilir. Cok erken evrede olan hastalarda ameliyat sonras adjuvant tedavi gerekmeyebilir. Meme koruyucu ameliyat yaplan tum hastalar ameliyat sonras sn tedavisi alrlar. Adjuvant tedaviye baslamadan once doktor tarafndan hastalgn baska organlara scrayp scramadgn anlamak icin bir akciger filmi, kemik sintigrafisi, karn ultrasonografisi ve kan testleri istenebilir. Hasta adjuvant tedavisini tamamladktan sonra eger ameliyatla alnan meme dokusunda ostrojen ve progesteron reseptorleri pozitif gelirse 5 yl boyunca agzdan hormon tedavisi alr. Baz durumlarda ornegin tumor ameliyatla ckarlamayacak kadar buyukse ameliyat oncesi kemoterapi verilerek tumor kucultulur ve boylelikle hastaya meme koruyucu ameliyat yaplabilir. Hasta ameliyattan sonra gerekli adjuvant tedavisini de alr. Memenin ksmi ckartlmasMemenin komple ckarlmas Memenin ksmi ckartlmasMemenin komple ckarlmas
 
Üst