Orgazm olamama ?

celikci

Global Mod
Global Mod
Orgazm olamama Kadnlarda orgazm cogunlukla direkt klitoris uyarsyla olusmaktadr. Bu konuda yaplan kstl sayda calsma direkt klitoral uyar olmadan orgazm olabilen kadnlarn orannn ancak %30 oldugunu gostermektedir. Bu nedenle kadnda orgazm olamama durumunu oncelikle "hic orgazm olamama" ve "cinsel iliskide orgazm olamama" seklinde ayrmak gerekir. Orgazm olamayan bir kadn iliski esnasnda kendini orgazm takliti yapmak zorunda hissedebilir. Bunu yapmasnn nedeni esine onun "yetersiz" oldugu duygusunu yasatmamak ve ote yandan da yine esinde kendisinin "yetersiz oldugunu" kansn uyandrmay engellemektir. Bu tur bir uygulama problemin daha da karmask hale gelmesine neden olur, zira orgazm olamayan bir kadn icin esinin yapacag etkili baz degisiklikler sozkonusuyken, boyle bir durumda bunlar gundeme gelmez ve erkek "herseyin normal gittigini" dusunmeye devam ederek bir degisiklik yapma geregi duymaz. Kadnn orgazm olmasnn saglanmas icin iliskide ne tur degisiklikler yaplabilir? Oncelikle sunun vurgulanmas gerekir. Iliskide ayn anda orgazm olunmas diye bir gereklilik yoktur. Esas olan fizyolojik ve anatomik gercekler nedeniyle kadnn ya esiyle beraber ya da esinden once orgazm olmasdr. Erkek orgazm oldugu andan itibaren refrakter periyod ad verdigimiz doneme girer. Bu donemde ereksiyon etkinligini kaybetmeye baslar ve belli bir sure erkegin yeni bir iliskiye fizyolojik ve ruhsal olarak hazr olmas belli bir sure gerektirir. Bu sure erkekten erkege degismekle beraber birkac dakikadan birkac saate kadar uzayabilir. Arka arkaya bulunulan iliski says arttkca refrakter periyodun suresi de uzar. Bu erkeklerin bir gercegidir. Kadnlarda ise bu refrakter periyod ya cok ksadr ya da yoktur. Kadnlar arka arkaya defalarca orgazm olabilirler ve hatta ayn iliski icerisinde bile cok sayda orgazm olabilirler. Buradan ckan sonuc, erkegin kadnn orgazm olabilmesi icin gerekli kosullar saglamak icin caba gostermesi gerektigidir. Kadnn orgazm yasayabilmesi icin ciftlere dusen gorevler Erkegin kendisinin orgazma ulasmak icin gecen sureyi mumkun oldugunca uzatmas: erkekler cok ksa surelerde orgazm olabilirlerken kadnlar icin orgazm olabilme suresi cok daha uzundur. Bu sure bir yandan kadnn iliskiye ruhsal ve fiziksel olarak ne kadar hazr olduguyla, ote yandan iliskide kadnn duyarl bolgelerinin ne kadar uyarldgyla ilgilidir. Cogu kadnda orgazm icin direkt klitoris uyars gerekir. Her kadnn anatomik yaps farkl oldugundan ciftlerin, kadnn klitoral olarak en iyi uyarlabildigi iliski pozisyonunu secmeleri gerekir. Klitorisin en iyi uyarldg ve ciftin yuz yuze bakmas nedeniyle emosyonel ozellikleri en guclu pozisyon erkegin ustte oldugu, en az uyarldg ve yuzyuze baklmamas nedeniyle duygusal temasn en az oldugu pozisyon ise kadnn arkasn dondugu ve erkegin arkada oldugu pozisyondur. Ancak bu her kadn icin gecerli olmayabilir. Bu yuzden kadn esine en cok hangi pozisyonda uyarldgn hissettirmeli ya da direkt soylemelidir. "Onsevisme doneminin" uzun tutulmas: kadnlar icin "on sevisme donemi" cok onemlidir. Kadnlarn iliskiye hazr olmalar erkeklerdeki kadar kolay degildir. Yeterince hazr olunmadan iliskiye baslandgnda genital bolgenin gevsemesi ve kayganlasmas yetersiz oldugundan iliski kadn icin tatsz bir deneyime donusebilmekte ve dogal olarak boyle bir iliskide orgazm soz konusu bile olmamaktadr. Kadn hazr oldugu mesajn esine verebilmeli, erkek de bu mesaj alabilmelidir. Burada unutulmamas gereken diger bir onemli nokta ise on sevisme doneminin gereginden fazla uzun tutulmasnn da hem erkegin hem de kadnn orgazm olma suresini ve orgazm siddetini olumsuz etkiledigidir. Erojen bolgeler ad verilen bolgelerin kadn orgazmna katks ihmal edilmemelidir: Erojen bolgeler adn verdigimiz bolgeler kadndan kadna degismekle beraber sklkla meme uclar, kulak arkalar, bacaklarn ic yuzleri kadnn en erojen bolgeleridir. Kadn esine on sevisme donemi boyunca ve tum iliski boyunca erojen bolgelerinin dokunulmasndan hoslandg mesajn verebilmeli, erkek de bu konuda duyarl olmaldr. Erojen bolgelerin uyarlmasnn kadnn iliskiye daha hazr olmasnn saglanmas yannda orgazm olmasn kolaylastrc ozellikleri oldugu unutulmamaldr. Bir kadn her iliskide vajinal yoldan orgazm olamayabilir. Baz kadnlar vajinal yoldan hic orgazm olamazken, bazlar baz iliskilerde olurlar, digerlerinde olamazlar. Vajinal orgazm ogrenilmesi gereken bir orgazm turudur ve bir kadnn defalarca iliskide bulunmadan vajinal yoldan orgazm olabilmesi beklenmemelidir. Vajinal orgazm olunamadgnda iliskinin herhangi bir zamannda kadnn direkt klitoris uyarsyla orgazm olmasna imkan tannabilir. Bu o kadar da anormal bir durum degildir. "Penis boyu nevrozu (taknts)" terk edilmelidir. Vajinann ust 2/3'luk bolumu embriyolojik gelisim acsndan alt 1/3'luk bolumunden cok daha farkl bir bolgeden gelismektedir. Bu nedenle bu iki bolgenin fizyolojik ve anatomik ozellikleri birbirinden oldukca farkldr. En bariz farkllk sinir liflerinin daglmndadr. Alt 1/3'luk ksm zengin bir sinir agna sahipken, ust 2/3'luk ksmda sinir lifleri nispeten daha azdr. Bu nedenle alt 1/3'luk ksm dokunma, agr gibi duyaranlara cok daha hassastr. Her zaman belirttigim gibi penis uzunlugunun kadnn "tatmin olmasyla" hicbir iliskisi olamayacagnn da gostergelerinden biridir bu. Penis zengin sinir lifleri icerigi nedeniyle en cok vajinann alt 1/3'luk ksmn uyarmaktadr. Ben Kadn Hastalklar ve Dogum Uzman olmam nedeniyle bu yazy daha cok kadnn anatomik ve fizyolojik ozellikleri uzerinde odaklastrdm. Baz okuyucular "erkeklerin de erojen bolgeleri yok mu, erkekler bu kadar mekanik varlklar m" gibi bir dusunceye kaplabilirler. Ancak konumuz iliskiden alnan zevkin nitelikleri degil, kadnn orgazm olamamas oldugundan bu konuya odaklandryorum ve bu nedenle de kadnn yapsal ozelliklerinin orgazm olmasna etkilerini erkeklerle arasndaki fark vurgulayarak acklamaya calstm. Yukardaki onlemlerle orgazm olamama problemi giderilemediginde yaplmas gereken bir Kadn Hastalklar ve Dogum Uzmanna basvurmak ve genel bir jinekolojik muayeneden gecmektir. Her ne kadar kadnda orgazm olamama nadiren jinekolojik bir nedene bagl olsa da kural olarak ilk basvuru jinekolog olmaldr.
 
Üst