Osmanlının ana dili nedir ?

celikci

Global Mod
Global Mod
Osmanlnn Ana Dili: Turkce

Osmanl Imparatorlugu, 14. yuzyldan 20. yuzyla kadar Anadolu'da ve Balkanlar'da egemenlik kuran bir imparatorluktur. Osmanl Imparatorlugu, cok kulturlu bir toplum olusturmustur ve imparatorlugun ana dili Turkce'dir.

Turkce, Orta Asya'da konusulan bir Turk dili ailesinin bir uyesidir. Turkce, Orta Asya'dan Anadolu'ya hzla yaylmstr ve Osmanl Imparatorlugu'nun kurulmasyla birlikte imparatorlukta konusulan ve yazlan dil olarak kullanlmaya baslanmstr. Bu donemde Turkce, imparatorluk icinde etkili bir sekilde kullanlms ve halkn tumu tarafndan konusulmustur.

Osmanl Turkcesi ve Degisim

Osmanl Turkcesi, imparatorlugun kurulusuyla birlikte, Anadolu Turkcesinin bir cesididir. Yabanc sozcuklerin kullanm artms ve Islami terimler Turkceye dahil edilmistir. Osmanl Turkcesi, Osmanl Imparatorlugu'nun uzun suren varlgnn sonucunda gittikce gelismistir. Bu donemlerde, sozlukler, konusma klavuzlar ve diger akademik calsmalar yaplmstr.

Osmanl Turkcesi, imparatorlugun cokusuyle birlikte, cogu bolgede modern Turkce'ye donusmustur. Turkcenin gramer, sozcuk dagarcg ve yazm kurallarnn cogu degismistir. Ancak, Osmanl Turkcesi hala Bat Turkcesi olarak adlandrlan baz bolgelerde konusulmaktadr.

Sonuc

Sonuc olarak, Osmanl Imparatorlugu'nun ana dili Turkcedir. Osmanl Turkcesi, imparatorlugun uzun omurlu varlgyla birlikte gelismis ve yaylmstr. Ancak, imparatorlugun cokusuyle birlikte, Turkce modern Turkce'ye donusmustur. Bugun, Osmanl Turkcesi Bat Turkcesi olarak adlandrlan baz bolgelerde hala konusulmaktadr.
 
Üst