Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 uzman yardımcısı alacak

Adanali

New member
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 uzman yardımcısı alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kurumumuz idari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği kararlarına bakılırsa (47) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

I- İMTİHANIN BİÇİMİ VE PUAN TÜRLERİ

Yasama uzman yardımcılığı giriş imtihanı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) kümesi takımlar için 2021-2022 senelerında gerçekleştirilen Kamu İşçi Seçme İmtihanının (KPSS) sonuçları temel alınacaktır.

KPSS neticelerina göre yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alan adaylar ekli listede yer alan KPSS puan tiplerinden sırf biriyle ilgili takıma müracaatta bulunabileceklerdir.

Adaylar içinden, puan tipleri prestijiyle en yüksek puan alan adaydan başlayarak takım sayısının dört katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

II- MÜRACAATTA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunda yer alan genel kuralları taşımak,

2. KPSS P4 puan tipi için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, öteki puan tipleri içinse hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafınca kabul edilen yurt ortasındaki yahut yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Ekli listede belirtilen KPSS puan tiplerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

4. ÖSYM tarafınca gerçekleştirilen geçerlilik mühleti dolmamış Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanlarının (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça yahut Arapça lisanlarının rastgele birinden) birinden ekli listede belirtilen seviyelere ait taban puanı almış olmak,

5. 01.01.2023 tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

III- BAŞVURU

Başvurular 04.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen yahut posta yolu ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

IV- KELAMLI SINAV

Yapılacak sıralamaya bakılırsa kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların isim listesi Kurumumuzun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Adaylar kelamlı imtihan tarihinden on beş gün evvel yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle kelamlı imtihana çağrılacak olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar kelamlı imtihanda, anılan Yönetmeliğin 11’inci unsurunda yer alan konulardan sorumlu olacaklardır.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak kaidedir.

V- ÖBÜR HUSUSLAR

Sınavda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten daha sonra imtihan ilanında rastgele bir değişiklik yapılması halinde kelam konusu değişiklik Kurumumuzun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

ilanen duyurulur.


İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .
Alıntıdır
 
Üst