Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Adanali

New member
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan;

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde 9’uncu derece takımlarda nazaranv yapmak üzere, giriş imtihanı ile 15 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklı yapılacaktır. Yazılı imtihan Ankara Üniversitesi; kelamlı imtihan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafınca yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının tahsil kümesi, sayısı, imtihana çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan tipleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


I- GİRİŞ İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, üstte belirtilen tahsil kısmından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi yahut yurt haricindeki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2021 yahut 2022 Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarından, üstteki tabloda belirtilen puan tipi itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Müracaat tarihi itibariyle; son beş yıl ortasında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanında (YDS/e-YDS) İngilizce lisanından taban 70 (Yetmiş) ya da lisan yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafınca kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öbür bir imtihandan muadil seviyede puanı aldığına dair doküman sahibi olmak,

e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

II – MÜRACAAT YERİ VE HALİ:

– Adaylar müracaatlarını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri içinde e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapacaktır.

– Müracaat sırasında E-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, isimli sicil kaydı ve ikamet ayrıntıları alınacak olup, e-devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı lisan puanı üzere bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

– Adayların müracaat sürecini tamamlandıktan daha sonra e-devlet üzerinde “Başvurularınız” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiç bir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir.

III- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

– Başvurusunu tamamlayan ve koşulları sağlayan adaylar içinden KPSS puanına nazaran yüksek puan alandan başlamak üzere 300 aday yazılı imtihana girmeye hak kazanacak. En son aday ile birebir puana sahip olan tüm adaylar yazılı imtihana girmeye hak kazanacaktır.

– Müracaatları kıymetlendirme sürecihttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesiwww.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.IV- İMTİHAN HALİ, YERİ VE ZAMANI

A- YAZILI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı imtihana girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 27/12/2022 –

30/12/2022 tarihleri içinde; imtihan fiyatı olan 150 (Yüzelli) TL’yi

http://semsinav.ankara.edu.trweb sitesinde yer alan tahsilat kısmına

ödemelidir. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir.

b) Yazılı imtihana girmeye hak kazanan ve listede ismi ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında imtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana giremeyeceklerdir. İmtihana, girmeyen adayların imtihan fiyatları iade edilmeyecektir.

c) Adaylar imtihana girecekleri salon ve sıra no ayrıntılarını içeren imtihan giriş belgelerinihttp://semsinav.ankara.edu.trinternet adresinden 04.01.2023 tarihinden itibaren alabilecektir. Yazılı imtihan, 08.01.2023 Pazar günü saat 14:00’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir.

d) Adaylar imtihana; imtihan giriş dokümanı ve üzerinde T.C. Kimlik numarasını bulunan, mühleti geçerli ve aktüel fotoğraflı bir kimlik evrakı (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Şoför Dokümanı, Pasaport) ile girebileceklerdir.

e) Müracaat şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen/giremeyen, imtihana alınmayan yahut imtihandan çıkarılan, imtihanda muvaffakiyet sağlayamayan yahut imtihanı geçersiz sayılan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir.

f) Yazılı imtihandan başarılı sayılmak ve kelamlı imtihana katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

g) Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar içinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak takım sayısının dört katı kadar (60) aday kelamlı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı İmtihan Mevzuları ve Puanlama

– Genel Kültür (% 10),

– Genel Yetenek (% 10),

– Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili öbür düzenlemeler (% 30).

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Uygar Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Uygar Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

B- KELAMLI SINAV

a) Kelamlı İmtihan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafınca yapılacak olup, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati Meslek Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

b) Kurul lideri ve üyeleri tarafınca her bir aday aşağıda belirtilen husus başlıklarına bakılırsa puanla kıymetlendirilir. Bunun haricinde kelamlı imtihanla ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

c) Adayın kelamlı imtihanından başarılı sayılabilmesi için, imtihan kurulu lideri ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması koşuldur.

Sözlü İmtihan Hususları ve Puanlama

a) Üstte belirtilen yazılı imtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (50 Puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 Puan)

d) İnsan haklarına hassaslığı, birikimi ve deneyimi (10 Puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

V- İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İLANI:

a) Yerleştirme puanı; yazılı ve kelamlı imtihanlarda alınan puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı imtihan puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya temalır ve atama yapılacak takım sayısı kadar aday asıl; giriş imtihanında başarılı olmak koşuluyla Giriş İmtihanı Komitesince belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Muvaffakiyet sıralamasına göre oluşturulan liste, Meslek Kapısı Platformu web sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir.

d) Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

V. BAŞKA KONULAR:
Alıntıdır
 
Üst