Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Adanali

New member
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığından: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Şurası Başkanlığında (Zonguldak İli) nazaranvlendirilmek üzere, yarış imtihanı ile 8. dereceden 2 idari, 2 Teknik (1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda yazılı şartları taşımak,

b) İdari Müfettiş Yardımcılığı için;

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Teknik Müfettiş Yardımcılığı için;

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maden Mühendisi, Elektrik Mühendisi yetiştiren Fakülteleri,

İle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sıhhat durumu her türlü seyahat ve iklim şartlarında misyon yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 01.01.2023 tarihi prestiji ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve ondan sonrasında doğanlar imtihana girebileceklerdir.)

e) Sicil, tavır ve davranışları tarafından Müfettiş Yardımcılığına mahzur bir durumu bulunmamak,

f) ÖSYM tarafınca 1, 7, 8 Ağustos 2021 yahut 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) neticelerina göre;

İdari Müfettiş Yardımcısı takımlarına başvuracak adaylar için, KPSS 48 puan tipinde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar içinde yapılacak puan sıralamasında birinci 40 kişi içinde yer almak,

Teknik Müfettiş Yardımcısı (Maden Mühendisi) takımına başvuracak adaylar için, KPSS 1 puan cinsinde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar içinde yapılacak puan sıralamasında birinci 20 kişi içinde yer almak,

Teknik Müfettiş Yardımcısı (Elektrik Mühendisi) takımına başvuracak adaylar için, KPSS 1 puan tipinde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar içinde yapılacak puan sıralamasında birinci 20 kişi içinde yer almak,

(Eşit puan almaları niçiniyle son sıradaki aday sayısının birden çok olması halinde, bu puana sahip adayların tümü imtihana çağırılacaktır).

2) YAZILI İMTİHAN BİÇİMİ VE MEVZULARI:

Sınav, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Yazılı imtihanların tamamı test yordamında olacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş takım sayısının iki katı kadar aday, yazılı imtihan muvaffakiyet puanı sıralamasına bakılırsa kelamlı imtihana çağırılacaktır.

Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

İdari Müfettiş Yardımcılığı için;

a) HUKUK: Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku (Genel Temelleri, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Asıllar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Uygar Hukuk (Genel Temeller ve Tıpkı Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Asıllar ve Değerli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.

b) İKTİSAT: İktisat Teorisi, İktisadi Fikirler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Ulusal Gelir, Memleketler arası İktisadi Bağlantılar ve Kuruluşlar, İşletme Kontrolü ve Finansal İdare.

c) MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Türk Vergi Kanunlarının Asılları, Kamu Masrafları, Bütçe Tipleri ve Teknikleri.

d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Tahlili ve Teknikleri.

e) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik.

Teknik Müfettiş Yardımcılığı için;

a) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Yönetim Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Temeller, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), İş Hukuku, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı.

b) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik.

c) ALAN BİLGİSİ: Mezun olunan kısımların müfredatında bulunan alan bilgisi mevzuları. (Maden Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği kısımlarında her bir kısım için alan bilgisi konuları)

3) MÜRACAAT BİÇİMİ, MÜDDETİ VE GEREKLİ DOKÜMANLAR:

Sınav müracaatları 20.02.2023 günü başlayıp, 03.03.2023 günü 23:59’da sona erecektir. Müracaatlar, e-Devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü -Kariyer Kapısı -Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatta bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet ayrıntıları ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup başka gerekli tüm bilgi ve dokümanlar elektronik ortamda gönderilecektir.

Yurt ortasındaki yahut yurt haricindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik gösterir dokümanlarını “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında adaylar tarafınca, bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay ortasında, yüz büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasını sağlayacak nitelikte) ve kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ayrıyeten, sıhhatle ilgili olarak nazaranvini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu bulunmadığına dair beyan kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Kariyer Kapısı üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiç bir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu niçinle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler. Müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden, adaylar sorumludur.

04.03.2023 günü 00:00’dan daha sonra sisteme yapılacak müracaatlar ile şahsen yahut posta yoluyla yapılan, müracaat kaidelerini taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan müracaatlar sürece alınmayacaktır.

4) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere, belirlenen boş takım sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı imtihana çağırılacaktır. Eşit puan almaları niçiniyle son sıradaki aday sayısının birden çok olması halinde, bu puana sahip adayların tümü imtihana çağırılacaktır.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar imtihana iştirak durumlarını Meslek Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Şahıslara ayrıyeten tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.

Adaylar imtihan giriş evrakı ile geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

5) İMTİHANDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR

Sınava girecek adaylar, imtihan giriş evrakı yerine kullanılacak olan “Başvuru detayları” çıktısı ile bir arada, geçerli bir kimlik evrakını de yanlarında bulunduracaklardır. İmtihana Giriş Dokümanı ve geçerli bir kimlik evrakı yanında bulundurmayan adaylar ile soru zarfları açıldıktan daha sonra imtihana gelen adaylar imtihana alınmayacaktır.

Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat işlevi haricinde işlevi bulunan saat, çanta ve gibisi eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile imtihan salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınacak ve imtihanları geçersiz sayılacaktır. Adaylar imtihanda kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile imtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

6) YAZILI İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Yazılı imtihanlar, 25.03.2023 Cumartesi Günü Zonguldak’ta yapılacak olup, imtihan yeri ve saati yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.taskomuru.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve İmtihana Giriş Dokümanında de belirtilecektir. Ayrıyeten adaylar, müracaat sonuçlarını Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7) YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir bahiste 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere, tüm konularda ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, her kümede en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş takım sayısının iki katı kadar aday kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Eşit puan almaları niçiniyle son sıradaki aday sayısının birden çok olması halinde, bu puana sahip adayların tümü imtihana çağırılacaktır.

8) YAZILI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı imtihanda başarılı olan adayların listesi 12.04.2023 günü www.taskomuru.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar yazılı imtihan sonuçlarını Meslek Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Şahıslara ayrıyeten tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.

9) YAZILI İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı imtihan sorularına ve uygulamasına ait itirazlarını, imtihanın bitmiş olduği tarihten itibaren, yazılı imtihan neticelerina ait itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün ortasında yönetime başvurmak suretiyle yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10) KELAMLI SINAV

Sözlü imtihanlar Zonguldak’ta yapılacak olup, yazılı imtihanı kazanan adaylardan puan sıralamasına göre, belirlenen her boş takım sayısının 2 (iki) katı sayıda aday kelamlı imtihana çağırılacaktır. Kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile bir arada Kurum tarafınca ilan edilecektir.

Sözlü imtihan, adayların, imtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adayların başarılı sayılması için, kelamlı imtihan notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekmektedir.

11) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN NOTU

Giriş İmtihan notu, yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Giriş İmtihan notunun hesaplanmasından daha sonra oluşturulan muvaffakiyet sıralamasında, muvaffakiyet gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş imtihan notu daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Giriş imtihan notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanacak, öbürleri için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

12) KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü imtihana katılanlar, kurum tarafınca ilan edildiği tarihinden başlayarak 7 takvim günü ortasında dilekçe ile Yönetime başvurmak suretiyle kelamlı imtihan neticelerina itiraz edebilirler. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) ÖBÜR HUSUSLAR

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulundukları tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur.

Asil listede yer alanlardan atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet ortasında geçerli bir mazereti olmadığı biçimde başvurmayanlar ile gerekli koşulları taşımadığı daha sonradan anlaşılanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Atama yapıldığı biçimde müddeti ortasında bakılırsave başlamayan adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (www.taskomuru.gov.tr) yahut TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Başkanlığından (Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak No: 6 PK: 67100 Merkez / ZONGULDAK) temin edilebilir.

Bilgi için irtibat numarası: (0372) 259 41 53

İlanen duyurulur. 1246/1-1
Alıntıdır
 
Üst