Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 31 uzman yardımcısı işçi alacak

Adanali

New member
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 31 uzman yardımcısı işçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCILIĞI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

SÖZLÜ GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı imtihan ile genel yönetim hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 23 (yirmi üç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 8 (sekiz) Denizcilik Uzman Yardımcısı takımına işçi alımı yapılacak olup alım yapılacak takımlara ait tahsil kolu, takım sayısı, imtihana girebilecek kişi sayısı, KPSS puan tipi, KPSS puanı ve Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel kuralları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafınca kabul edilen yurt ortasındaki yahut yurt haricindeki öğretim kurumlanma üstteki tabloda belirtilen ilgili tahsil kısımlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 yahut 2022 senelerında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından üstteki tabloda belirtilen puan çeşidinden en az 80 puan almış olmak,

4) Üstteki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) puanı yahut lisan yeterliliği bakımından en az birebir düzeyde olmak üzere ÖSYM tarafınca kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öbür evraka sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),

5) İmtihanın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU HALİ, YERİ, TARİHİ VE MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

1) Adaylar, 28.11.2022-27.12.2022 tarihleri içinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Adayların yalnızca 1 (bir) müracaat hakkı olacaktır.

3) Müracaatta bulunacak adayların, mezuniyet ayrıntıları ile KPSS ve Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet detaylarınde hata/eksik olan ya da ayrıntıları gelmeyen adayların onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanları ile ÖSYM tarafınca kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan lisan yeterlilik dokümanlarını pdf yahut jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Yurt ortasındaki yahut yurt haricindeki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik gösterir dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay ortasında, yüz büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

6) Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili kısma yükleyeceklerdir.

7) Müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

2021 yahut 2022 lisans seviyesi Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) neticelerina nazaran yapılan müracaatlar içinden, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak takım sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağırılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylara ait liste ile kelamlı imtihan tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar, ayrıntılarını Meslek Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV YERİ, VAKTİ VE İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihan, 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup adaylar;

1) İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi, (50 puan)

2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), bahislerinden kelamlı imtihana alınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Adayların kelamlı imtihanda başarılı olabilmeleri için imtihan kurulu lideri ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması koşuldur.

2) Muvaffakiyet sıralaması, kelamlı imtihanda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

3) Kelamlı imtihanda alınacak puan, adayların en son muvaffakiyet puanı olacaktır.

4) Kelamlı imtihanda başarılı olanlar içinden giriş imtihanı muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday İmtihan Komitesi tarafınca belirlenecektir.

5) Kelamlı imtihan kararında belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç ayrıntılarını Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

6) Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR

1) Bakanlığımız, imtihan ve atama sürecinin her kademesinde aday tarafınca beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.

2) Kelamlı imtihan kararında atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama süreçleri başlatılacaktır.

3) İlanda belirtilen kaideleri taşımadığı daha sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan-sınav sürecinin her basamağında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut gerçeğe ters doküman verdiği tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut gerçeğe alışılmamış evrak verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal süreçler yapılacaktır.

4) Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu vazifelerine Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği kararları geçerli olacaktır.

İLETİŞİM

Adres : Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198-3199

İlanen duyurulur. 14700/1-1
Alıntıdır
 
Üst